Di sản Hán Nôm của dòng họ Phan Mạc

Họ Phan Mạc là một trong những dòng họ nổi tiếng của xã Hoa Thành huyện Yên Thành tỉnh Nghệ An. Đây là một dòng họ “trâm anh thế phiệt”, nhưng bởi “thời thế thay đổi, đất lật trời nghiêng” dẫn đến phải đổi từ họ Mạc sang họ Phan để tránh sự truy sát. Tại nhà thờ dòng họ Phan Mạc ngày nay còn lưu giữ được một số tư liệu Hán Nôm bao gồm biển gỗ và sắc phong hết sức quý giá giúp chúng ta hiểu thêm về dòng họ nổi tiếng này.

1

2

3

4

5

6

7

8

Độc giả có thể tải toàn bộ nội dung bài viết ở đây: “DI SẢN HÁN NÔM CỦA DÒNG HỌ PHAN MẠC”

Nguồn: Phan Đăng Thuận, Tạp chí Hán Nôm 4(125)/2014

 

Bình luận đã được đóng.