Xuất bản kỷ yếu “Ban Liên lạc họ Mạc Hà Nội – 20 năm một chặng đường”

Ky yeu

Kỷ yếu“Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội – 20 năm một chặng đường” tập hợp những bài viết là những hồi tưởng ban đầu hành trình tìm họ, gốc gác “cội nguồn” của một số cụ trong buổi đầu thành lập và từng chặng đường hoạt động của nhiều người đã và đang tham gia hoạt động trong Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội hay những suy nghĩ,những kỷ niệm đáng ghi nhớ trong quá trình hoạt động làm việc dòng họ của các thành viên Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội.

Chúng tôi mong rằng cùng với Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lậpBan liên lạc họ Mạc Hà Nội (22/12/1994 – 22/12/2014) và cuốn sách “Vương triều Mạc với sự nghiệp canh tân đất nước” cũng được Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tham gia phối hợp xuất bản trong dịp này, cuốn Kỷ yếu“Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội – 20 năm một chặng đường” sẽ là những món quà quý, nhiều ý nghĩa cũng là lời cầu chúc tốt lành, mong muốn sự gắn kết dòng họ, cùng chung tay tham gia việc họ thêm phát triển của Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội gửi đến toàn thể bà con họ Mạc, gốc Mạc đang làm việc, học tập và sinh sống tại Hà Nội và cả nước, nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi – 2015./.

T/M. Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội

Trưởng ban: TS. Phan Đăng Long

                                                                   

Bình luận đã được đóng.