HỌ HOÀNG CỦA BÀ HOÀNG THỊ LOAN KHÔNG PHẢI GỐC MẠC

Thời gian gần đây, qua một vài thông tin không chính xác, thiếu cơ sở khoa học, nhiều bà con họ Mạc, gốc Mạc và Hội đồng gia tộc, BLL họ Mạc ở các địa phương gọi điện hỏi BBT website homacvietnam.vn hỏi: “Họ Hoàng của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh – có phải là gốc họ Mạc không?”. BBT website homacvietnam xin thông tin chính thức như sau:

Sau biến cố năm 1592, con cháu họ Mạc phải đổi họ theo nguyên tắc “Khử túc bất khử thủ” (tức là giữ lại bộ thảo đầu 艹) như họ Hoàng 黃 , họ Phạm 范… Tuy nhiên nếu nói tất cả những dòng họ có chữ thảo đầu 艹 đều là những dòng họ gốc Mạc là chưa chính xác. Trong thực tế nhiều dòng họ nổi tiếng như họ Hoàng của Hoàng Đình Ái, Hoàng Đình Dong, Hoàng Triều Ân; họ Phạm của Phạm Tu, Phạm Ngũ Lão… không phải gốc Mạc.

Họ Hoàng ở làng Chùa, họ của bà Hoàng Thị Loan, vốn ở Khoái Châu – Hưng Yên. Câu đối trong từ đường của cụ Hoàng Xuân Đường – thân phụ bà Hoàng Thị Loan ghi rõ :

Hoàng Vân chính khí truyền thiên cổ;

Chung Cự hùng thanh chấn (vọng) ức niên

Gia phả của họ Hoàng Vân Nội ở Khoái Châu có ghi cụ thủy tổ của dòng họ là Hoàng Thế Chân sinh năm 1415. Năm 1440 cụ Hoàng Thế Chân sinh hạ người con trưởng là Hoàng Thế Luân, năm 1444 sinh người con thứ hai là Hoàng Thế Giai. Đến đời thứ 3 có cụ Hoàng Thế Thảng ra làm quan với triều Lê sơ được phong tước Vân Dương Hầu. Con cháu cụ Hoàng Thế Thảng luôn luôn trung thành với nhà Lê. Khi nhà Mạc thiết lập năm 1527, con cháu họ Hoàng Vân Nội đã vào Thanh Hóa theo Nguyễn Kim… Do có nhiều công lao trong sự nghiệp “trung hưng” nên vua Lê Thế Tông đã cho đổi từ họ Hoàng Thế thành Hoàng Nghĩa. Đến đời thứ 7 ông Hoàng Nghĩa Lương di cư vào Nghệ An. Cụ Hoàng Nghĩa Chung – con trai thứ 9 của Hoàng Nghĩa Lương – về Hoàng Trù và trở thành tổ của bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ vào những điều đã nói ở trên, chúng tôi khẳng định: Họ Hoàng của bà Hoàng Thị Loan không phải là gốc họ Mạc. Nếu một ai nói “Bà Hoàng Thị Loan gốc họ Mạc” là sự nhầm lẫn thiếu thông tin.

Nhà thờ cụ Hoàng Xuân Đường tại làng Hoàng Trù.

Nhà thờ cụ Hoàng Xuân Đường tại làng Hoàng Trù.

 Homacvietnam.vn

Bình luận đã được đóng.