Mời dự lễ khánh thành Nhà Tổ và Điện thờ Thánh Mẫu chùa Minh Khánh.

BBT: Chùa Minh Khánh có từ thời Trần được trùng tu dưới thời Mạc. Chùa còn lưu giữ được một di vật thời Mạc. Trụ trì chùa là Đại đức Thích Minh Thịnh (họ Thái gốc Mạc). 

scan0007

scan0006

 

Bình luận đã được đóng.