Mời dự Lễ hội Ná Nhèm – xã Trấn Yên – huyện Bắc Sơn – tỉnh Lạng Sơn

 

Na nhem 1

27786919_2025581937654982_461674192_o

Bình luận đã được đóng.