THUYẾT MẠC (Hồi thứ tư)

(BTT: Trong thuyết Mạc, Thi Nham Đinh Gia Thuyết có sự nhầm lẫn khi viết: cụ Mạc Đăng Dung, cụ Mạc Đăng Doanh, cụ Mạc Phúc Hải, cụ Mạc Phúc Nguyên là anh em ruột. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Đại Việt thông sử… cũng như  gia phả của nhiều chi họ Mạc và gốc Mạc thì cụ Mạc Đăng Dung sinh ra Mạc Đăng Doanh, cụ Mạc Đăng Doanh sinh ra cụ Mạc Phúc Hải, cụ Mạc Phúc Hải sinh ra cụ Mạc Phúc Nguyên. Bởi vậy, chúng tôi đã chỉnh sửa lại thành cụ Mạc Đĩnh Phú sinh ra ba người con là Mạc Đăng Dung , Mạc Đốc và Mạc Quyết . 

0033

0034

0035

0036

0037

 

Bình luận đã được đóng.