Tọa đàm khoa học Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam

Sáng 21/4/2017, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề Đồng chí Phan Đăng Lưu với cách mạng Việt Nam. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Phan Đăng Lưu (05/5/1902 – 05/5/2017).

Chủ trì Tọa đàm có PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; PGS,TS Hoàng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học. Dự Tọa đàm đại diện gia đình đồng chí Phan Đăng Lưu, các nhà khoa học và học viên tại Học viện. Các cơ quan thông tấn, báo chí dự, đưa tin.

Tọa đàm khoa học nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động và những cống hiến xuất sắc của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự tri ân của Đảng và nhân dân ta đối với nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng. Phát biểu đề dẫn, PGS,TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng khẳng định Tọa đàm cũng là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm khoa học

Toàn cảnh buổi Tọa đàm khoa học

Hơn 20 tham luận tại Tọa đàm đã tập trung làm rõ cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên cơ sở đó, các đại biểu thống nhất nhận định, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phan Đăng Lưu sáng ngời tấm gương đạo đức tận trung với nước, tận hiếu với dân; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần hiếu học, luôn ý thức trao dồi tri thức và rèn luyện đạo đức.

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 05/5/1902 ở thôn Đông, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Sinh ra tại một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” với bề dày lịch sử,trong một gia đình có truyền thống Nho học, những truyền thống tốt đẹp của quê hương, gia đình đã góp phần tiên quyết hình thành nhân cách một chiến sĩ cộng sản mẫu mực, kiên cường. Giác ngộ lý tưởng cách mạng, Phan Đăng Lưu đã nhận thức rõ nghĩa vụ của người tri thức và nuôi hoài bão giúp dân, giúp nước; sớm trở thành đảng viên và cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Đông Dương, Xứ ủy viên Xứ ủy Trung kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí đã vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, trực tiếp lãnh đạo thành công cuộc đấu tranh đưa người của ta tham gia Viện dân biểu Trung Kỳ, đánh bại âm mưu, hành động của chính quyền thực dân và tay sai. Những ngày tháng trong lao tù thực dân chính là minh chứng hùng hồn cho phẩm chất trung kiên, mẫu mực của người cộng sản Phan Đăng Lưu

(nguồn: http://www.hcma.vn/Home/Khoa-hoc-thong-tin/Nghien-cuu-khoa-hoc/4788/Toa-dam-khoa-hoc-Dong-chi-Phan-Dang-Luu-voi-cach-mang-Viet-Nam)

Bình luận đã được đóng.