Thân thế và sự nghiệp cụ Hoàng Diệu (tiếp)

(BBT)Ngày 25/4/1882, Thực dân Pháp tấn công thành Hà Nội, tổng đốc Hoàng Diệu (1828 -1882) – một người con ưu tú gốc họ Mạc – đã chỉ đạo quân dân Hà Nội tử thủ chống lại kẻ thù, bất chấp triều đình Huế đã chấp nhận đầu hàng. Thành Hà Nội thất thủ, ông quay vào hành cung cắn đầu ngón tay lấy máu thảo di biểu tạ tội với nhà vua, sau đó tuẫn tiết tại Võ Miếu. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày mất của Tổng đốc Hoàng Diệu, Ban biên tập website homacvietnam.vn xin giới thiệu phần tiếp theo của cuốn sách “Thân thế và sự nghiệp cụ Hoàng Diệu” của Văn Nhân xuất bản năm 1950.   

31

 

32

Bình luận đã được đóng.