Mời dự buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Mùi và Kỷ niệm 20 năm thành lập Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội

 Trân trọng Kính mời:

  • Đại diện Hội đồng Mạc tộc, Ban liên lạc họ Mạc các tỉnh, thành
  • Các thành viên Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội
  • Bà con họ Mạc và gốc Mạc đang làm ăn sinh sống tại khu vực Hà Nội

Giay moi 20 nam BLL (1)

Giay moi 20 nam BLL (2)