Mời dự “Lễ hội Ná Nhèm” xã Trấn Yên – Bắc Sơn – Lạng Sơn

scan0001

 

scan0002