Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội mời dự buổi gặp mặt đầu xuân Bính Thân 2016

Trân trọng Kính mời:

  • Đại diện Hội đồng Mạc tộc, Ban liên lạc họ Mạc các tỉnh, thành
  • Các thành viên Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội
  • Bà con họ Mạc và gốc Mạc đang làm ăn sinh sống tại khu vực Hà Nội

Giay moi Binh Than 2016 1 (3)

Giay moi Binh Than 2016 2 (3)