Ban liên lạc Hà Nội

BLL họ Mạc Hà Nội hoàn tất việc in tờ thông tin giới thiệu vua Mạc Thái Tổ – Mạc Thái Tông

To gap 01

Hôm nay Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội đã hoàn tất việc thiết kế và in hàng nghìn tờ gấp giới thiệu tóm tắt tiểu sử vua Mạc Thái Tổ – Mạc Thái Tông cũng như niên biểu 12 đời vua triều Mạc và những thành tựu đóng góp của nhà Mạc trong lịch sử dân tộc. Trưởng ban ... Read More »

Thường trực BLL họ Mạc Hà Nội họp triển khai công tác chuẩn bị cho lễ gắn biển tên phố Mạc Thái Tổ – Mạc Thái Tông

Thường trực Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ gắn biển phố Mạc Thái Tổ và Mạc Thái Tông

Thực hiện Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 27/07/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức Lễ gắn biển phố Mạc Thái Tổ ... Read More »