SỰ KIỆN

Toàn văn Quyết định đặt tên đường phố mới của UBND Thành phố Hà Nội

Anh duong pho

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký quyết định số 3517/QD-UBND về việc đặt tên 19 đường, phố mới và điều chỉnh độ dài 3 tuyến phố. Theo đó tên đường hai vị vua đầu triều Mạc: tên đường Mạc Thái Tổ cho đoạn đường dài 900m, từ đường Phạm Hùng đến ngã tư giao cắt với phố ... Read More »