SỰ KIỆN

Hội đồng Mạc tộc Hải Dương sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2016

Ông Trần Đăng Úy - Chủ tịch HĐMT Hải Dương phát biểu

Sáng nay, tại Nhà Văn hóa thôn Vũ La, TP Hải Dương, HĐMT Hải Dương đã tiến hành hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và bàn công tác 6 tháng cuối năm. Thành phần Hội nghị gồm các UV HĐMT Hải Dương, các Trưởng Chi họ, các đại biểu được mời. Đại diện HĐMT Vịêt Nam có ông ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ ngày Hiến Tông Hiển Hoàng Đế Mạc Phúc Hải băng hà

final 2

Nhân kỷ niệm 470 năm ngày Hiến Tông Hiển Hoàng Đế Mạc Phúc Hải băng hà, Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long) và lễ cầu siêu tại Đền Quan Quận – Mạc Gia Từ Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ ngày Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên băng hà

Cụ Mạc Trực Thuần thỉnh mời Mạc Thái Tổ cùng các tiên đế nhà Mạc về chứng giám lòng thành của con cháu.

Nhân kỷ niệm ngày Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên băng hà, Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long) Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời bà con họ Mạc (gốc Mạc) đang sinh sống, làm việc tại Hà ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ 670 năm ngày tạ thế Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi

GM 2016 1

Nhân kỷ niệm 670 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (10/02 Bính Tuất 1346 – 10/02 Bính Thân 2016). Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời bà con họ Mạc và gốc Mạc tại khu vực Hà Nội đi dự Lễ dâng hương tưởng niệm Ngài tại Đền thờ ở thôn Long Động, ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ ngày Khâm Triết Văn Hoàng Đế Mạc Đăng Doanh băng hà

Bức tượng tương truyền là Mạc Thái Tông

Nhân kỷ niệm 476 năm ngày Khâm Triết Văn Hoàng Đế Mạc Đăng Doanh băng hà, Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long) Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời bà con họ Mạc (gốc Mạc) đang sinh sống, làm việc tại ... Read More »

Sự kiện tiêu biểu của cộng đồng Mạc tộc năm 2015

an sac menh chi bao

1. Đặt tên đường phố mang tên hai vị vua đầu triều Mạc Ngày 6/7/2015, tại phiên họp HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về việc này và đến ngày 27/7/2015, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường phố trên địa ... Read More »