SỰ KIỆN

Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2016 của HĐMT tỉnh Hải Dương

P1070696

Ban biên tập website Homacvietnam.vn vừa nhận được Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2016 của HĐMT Hải Dương do ông Nguyễn Quang Tuyến – Phó chủ tịch HĐMT tỉnh Hải Dương gửi. Chúng tôi trân trọng giới thiệu Báo cáo của Mạc tộc Hải Dương.  Kính thưa: Các ... Read More »