NGHIÊN CỨU

BLL họ Mạc Hà Nội hoàn tất việc in tờ thông tin giới thiệu vua Mạc Thái Tổ – Mạc Thái Tông

To gap 01

Hôm nay Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội đã hoàn tất việc thiết kế và in hàng nghìn tờ gấp giới thiệu tóm tắt tiểu sử vua Mạc Thái Tổ – Mạc Thái Tông cũng như niên biểu 12 đời vua triều Mạc và những thành tựu đóng góp của nhà Mạc trong lịch sử dân tộc. Trưởng ban ... Read More »

Nhà Mạc đắp thêm thành Đại La

Thành Đại La

Năm 1588, để đề phòng những cuộc tiến công của quân Lê – Trịnh, nhà Mạc lo tăng cường hệ thống thành lũy phòng vệ quanh thành Thăng Long. Nhà Mạc huy động dân bốn trấn vùng đồng bằng “đắp thêm ba lớp lũy ngoài thành Đại La ở Thăng Long. Về cấu trúc thành lũy, thành Đông Kinh thời ... Read More »

Nghệ thuật thời Mạc

mac1-500x300

Dẫn lời tác giả: Gần suốt thế kỷ XVI và nửa đầu thế kỷ XVII, các di tích, di vật mỹ thuật ở nước ta tồn tại dưới hai loại niên hiệu: niên hiệu triều Mạc và niện hiệu triều Lê Trung hưng. Trong bài này, xin đề cập tới các di tích, di vật mang niên hiệu Mạc và ... Read More »