Thông báo

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ ngày Hiến Tông Hiển Hoàng Đế Mạc Phúc Hải băng hà

final 2

Nhân kỷ niệm 470 năm ngày Hiến Tông Hiển Hoàng Đế Mạc Phúc Hải băng hà, Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long) và lễ cầu siêu tại Đền Quan Quận – Mạc Gia Từ Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ ngày Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên băng hà

Cụ Mạc Trực Thuần thỉnh mời Mạc Thái Tổ cùng các tiên đế nhà Mạc về chứng giám lòng thành của con cháu.

Nhân kỷ niệm ngày Tuyên Tông Anh Nghị Hoàng Đế Mạc Phúc Nguyên băng hà, Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long) Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời bà con họ Mạc (gốc Mạc) đang sinh sống, làm việc tại Hà ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ 670 năm ngày tạ thế Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi

GM 2016 1

Nhân kỷ niệm 670 năm ngày tạ thế Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi (10/02 Bính Tuất 1346 – 10/02 Bính Thân 2016). Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời bà con họ Mạc và gốc Mạc tại khu vực Hà Nội đi dự Lễ dâng hương tưởng niệm Ngài tại Đền thờ ở thôn Long Động, ... Read More »

Mời dự lễ dâng hương tưởng nhớ ngày Khâm Triết Văn Hoàng Đế Mạc Đăng Doanh băng hà

Bức tượng tương truyền là Mạc Thái Tông

Nhân kỷ niệm 476 năm ngày Khâm Triết Văn Hoàng Đế Mạc Đăng Doanh băng hà, Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội tổ chức lễ dâng hương tại Điện Kính Thiên (Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long) Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội kính mời bà con họ Mạc (gốc Mạc) đang sinh sống, làm việc tại ... Read More »