Hoạt động xã hội

Hải Phòng chuẩn bị Lễ hội kỉ niệm 474 năm ngày mất Thái tổ Mạc Đăng Dung

khu tuong niem nha Mac

Nhằm ôn lại thân thế, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Thái tổ Mạc Đăng Dung và Vương triều Mạc trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, Lễ hội kỉ niệm 474 ngày mất của Thái tổ Mạc Đăng Dung năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2-4/10/2015 tại Kiến Thụy, Hải Phòng. ... Read More »